Privacy Policy

Privacy statement & Xantho privacy policy 

Xantho BV draagt zorg voor uw privacy wanneer u onze website bezoekt, en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Xantho privacy policy en met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens,

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Xantho privacy policy.

Via onze website kan u informatie aanvragen en bestellingen plaatsen.

Bij een informatie aanvraag vraagt Xantho BV u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

  • naam
  • voornaam
  • e-mail adres.

Als u een bestelling plaatst via onze website vraagt Xantho BV u een minimum aan persoonsgegevens teneinde uw bestelling te kunnen afhandelen:

  • naam
  • voornaam
  • e-mail adres
  • telefoonnummer
  • adres.

Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens eveneens in te vullen.

Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u de gevraagde diensten of informatie te bezorgen.

Als gevolg van het plaatsen van uw bestelling op onze webshop, dienen wij uw persoonsgegevens te gebruiken voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen aangaande uw bestelling. Indien u echter geen bestelling meer plaatst via onze webshop gedurende een periode van vijf jaar volgend op uw laatste bestelling, zullen wij uw persoonsgegevens definitief uit onze bestanden verwijderen.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens door Xantho BV in een bestand opgenomen, teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten Voor zover u ons daartoe uw toestemming heeft verleend, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing via e-mail. Indien u achteraf toch beslist dat u geen dergelijke e-mails meer wil ontvangen, dan kan u zich van de distributielijst laten schrappen door de “unsubscribe”-link in de e-mail aan te klikken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen.

Door contact op te nemen met Xantho BV op het volgende adres: Langestraat 62, 9930 Lievegem, België, of door een e-mail te sturen naar info@xantho.com   kan u steeds uw persoonsgegevens bij ons opvragen en/of verbeteren of uit ons bestand laten verwijderen.

Door persoonsgegevens te verstrekken via onze website, geeft u Xantho BV de toestemming om deze informatie te delen met haar in Europa gevestigde zustervennootschappen of filialen. Xantho BV zal uw persoonsgegevens enkel aan deze personen ter beschikking stellen voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.Xantho BV kan deze Xantho privacy policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan om de Xantho privacy policy na te lezen telkens u ons persoonsgegevens verstrekt via onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent onze Xantho privacy policy, aarzel niet ons te contacteren op het volgende adres: Xantho BV, Langestraat 62, 9930 Lievegem, België of door een e-mail te sturen naar  info@xantho.com 

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Comissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be